Νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου δικαιώνει υπερχρεωμένο δανειολήπτη από το Ηράκλειο. Οι υποθέσεις δικαίωσης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας, αφού πλέον φτάνουν κατά δεκάδες στις δικαστικές αίθουσες. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά ενός άνεργου, πατέρα δύο παιδιών που είχε χάσει τη δουλειά του από το 2010.  Το κούρεμα που αποφασίστηκε στα δάνεια του έφτασε στο 74%!

Το σύνολο των οφειλών του δανειολήπτη ήταν 151.749,93 ευρώ, ποσό που είχε ληφθεί από:

Από μια τράπεζα: 2 στεγαστικά δάνεια & 1 καταναλωτικό που είχε εξασφαλιστεί με εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης στο ακίνητο του αιτούντος.

Από δεύτερη τράπεζα: καταναλωτικό δάνειο και προσωπικό δάνειο

Από τρίτη τράπεζα: πιστωτική κάρτα

Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του μια κατοικία επιφάνειας 70,30 τ.μ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην οποία ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ’ αδιαιρέτου και η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας του.

Η εμπορική αξία του εκτιμήθηκε από το Δικαστήριο στο ποσό των 60.000 ευρώ, (ότι είχε προταθεί και στην αίτηση του) και στο ποσοστό συγκυριότητας που του αναλογεί, ήτοι το ½ εξ αδιαιρέτου στο ποσό των 30.000 ευρώ. 

Το Ειρηνοδικείο αποφάσισε

· Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης, μηνιαία καταβολή του ποσού των 300 ευρώ (στο σχέδιο διευθέτησης από το νομικό μας τμήμα προσφερόταν το ίδιο ποσό) συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του.

· Επίσης για την προστασία της κύριας κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας αυτής (60.000 : 2 = 30.000 x 85% = 25.500 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 15 χρόνια. 

· Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος

· Με βάση την απόφαση αυτή ο δανειολήπτης καλείτε να καταβάλλει το ποσόν των 39900 αντί του ποσού των 151.749 Ευρώ. Γλυτώνει συνεπώς 111.849 Ευρώ δηλαδή το 74% του αρχικού χρέους του. 

· Συνολικό ποσό κουρέματος: 111.849 Ε ήτοι το 74% του αρχικού χρέους.
· Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 20ετία: 39.900 Ευρώ.

Ικανοποίηση στην Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου - Κρήτης ευχαριστεί θερμά το νομικό της τμήμα και την δικηγόρο Χρύσα Σπανάκη για την τεκμηρίωση και επιτυχή έκβαση μιας ακόμη υπόθεσης υπερχρέωσης.

 Συμβουλεύει δε τους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη οικονομική κατάσταση με την περίπτωση που αναφέρουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας για πληροφορίες και συμβουλές.