Υπογράφηκε την Πέμπτη η σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την εκπόνηση της μελέτης για την επισκόπηση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης 2013 -2016.

Βάσει του Μνημονίου η Ελλάδα πρέπει να προσδιορίσει τον Μάιο στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής περικοπές δαπανών ύψους 11,5 δισ. ευρώ. Πάντως, από τη σύμβαση που υπεγράφη σήμερα προκύπτει πως η επισκόπηση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης θα αφορά και το διάστημα 2015 -2016.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη η μελέτη για την επισκόπηση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης θα κοστίσει 73.800 ευρώ. Τριμελής δε επιτροπή θα αναλάβει την παρακολούθηση και παραλαβή τους έργου της εκπόνησης της μελέτης και θα συνεργασθεί με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.