Συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας στις 2 το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €».
2. Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :. «Αγροτική Οδοποιία » προϋπολογισμού 300.000,00 €.
3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €.
4. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της παραλίας της ΣΗΤΕΙΑΣ και συγκεκριμένα τμήματος 500Μ2 έναντι πρώην καφέ μπάρ ΠΛΑΖ.
5. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της παραλίας της ΣΗΤΕΙΑΣ και συγκεκριμένα τμήματος 500Μ2 έναντι ξενοδοχείου ΜΙΣΟΡ.
6. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της παραλίας στον οικισμό ΜΟΧΛΟΣ Τοπικής Κοινότητας ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ στη θέση ΛΟΥΤΡΕΣ 254 μ2.
7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής επέκτασης δικτύου φωτισμού – Απαλλαγή υπόλογου υπάλληλου.
8. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που συστήθηκε σε τοπικές Κοινότητες στο όνομα των Πρόεδρων των Συμβουλίων.
9. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών για επεκτάσεις εξωτερικού φωτισμού πόλης και οικισμών, ορισμός υπολόγων “Στον οικισμό ΜΟΧΜΟΣ τ.κ.Τουρλωτής από οικία Πετράκη έως οικία Καπετανάκη”, δαπάνης 2200,22 € με ΦΠΑ.
10. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου μας (Μαρκάκη Μαρία & Κολυδάκη Αργυρώ) για την συμμετοχή τους σε ημερίδες και συναντήσεις.
11. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και ψήφιση διάθεσης αυτών για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook