Την Τετάρτη 25 Απριλίου, η Πρωτοβουλία Κατοίκων πρώην Δήμου Σούδας πραγματοποίησε , όπως είχε δεσμευτεί , ανοικτή συζήτηση για το θέμα των αυξήσεων των ανταποδοτικών τελών και των τιμολογίων Ύδρευσης / Αποχέτευσης. Η πρόσκληση αφορούσε την ενημέρωση των κατοίκων από τους τοπικούς εκπροσώπους σχετικά με τα παραπάνω θέματα και η προσέγγισή τους με σκοπό την αγαστή συνεργασία μεταξύ κατοίκων και δημοτικής αρχής.

Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Σούδας καθώς και όλοι οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων τοπικών συμβουλίων εκ των οποίων παρευρέθηκαν οι Σύμβουλοι Σούδας Χ.Μιχαηλάκης , Γ.Γιαννουλάκης , Γ.Σπηλιανάκης ,Εμμ.Βλαχάκης και Αικ.Τσιτσιριδάκη , οι Σύμβουλοι Τσικαλαριών Χ.Παπαδεράκης και Θ.Χαριτάκης , και ο Συμβουλος Απτέρων Στ.Τσικουδάκης. Αυτοβούλως στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Χανίων Κ. Πρωτοπαπαδάκης και η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ Ν. Αποστολάκη.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων Μ. Κυνηγός και ο τέως Δήμαρχος Σούδας Ι. Περάκης. Δεδομένης της ελλιπούς ενημέρωσης των τοπικών συμβούλων στα σχετικά θέματα, το λόγο πήρε καταρχήν ο Αντιδήμαρχος Κ. Πρωτοπαπαδάκης και στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ Ν. Αποστολάκη οι οποίοι επιχειρηματολόγησαν υπέρ της πολιτικής αυξήσεων των ανταποδοτικών τελών και των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα. Ακολούθησε μια σειρά καίριων ερωτήσεων και έυστοχων τοποθετήσεων των πλήρως ενημερωμένων κατοίκων και μελών της Πρωτοβουλίας μέσω των οποίων αντικρούστηκαν τα επιχειρήματα με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν στο σύνολό τους.

Τα γενικότερα συμπεράσματα από τη συζήτηση :

• Αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη, δεν αποδεικνύεται με κανέναν τρόπο ότι η αύξηση των τελών εγγυάται την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ , προκύπτει η εύλογη ανησυχία για το μέλλον της και φόβος μιας πιθανής ιδιωτικοποίησης.
• Κατά κοινή παραδοχή όλων των παρευρισκομένων, υπάρχει άμεση αλλά και διαρκής ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και από κοινού διαβούλευσης με τα τοπικά συμβούλια για θέματα που τους αφορούν πριν τη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.


Όπως αναφέρουν τα μέλη της πρωτοβουλίας των κατοίκων πρώην δήμου Σούδας

Είναι πεποίθησή μας οτι:  Η επιβολή Δημοτικών τελών και φόρων στην παρούσα χρονική συγκυρία, αποβαίνει ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ. Ο ρόλος και ο λόγος ύπάρξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι άλλος από την προάσπιση των συμφεροντων των πολιτών και την ανάπτυξη του τόπου. Αντ’αυτού , είναι προφανές ότι σήμερα οι πολίτες καλούνται να επωμιστούν τα χρέη και να υποστούν τις συνέπειες της κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρησης και την έλλειψη πρόνοιας του Καλλικρατικού Νόμου.

Γι αυτούς τους λόγους, Θα επιδοθεί άμεσα επιστολή διαμαρτυρίας υπογεγραμμένη από 1500 κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Σούδας μέσω της οποίας :

Απαιτούμε

Την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ, από τα Αρμόδια Οργανα της Δημοτικής Αρχής, των μέτρων που επέβαλαν και των καθοριστικών πράξεων που εξέδωσαν όσον αφορά τα Ανταποδοτικά Τέλη του 2012 και τις αυξήσεις στα τιμολόγια Υδρευσης και Αποχέτευσης καθώς και την από κοινού διαβούλευση με τα τοπικά συμβούλια και τους κατοίκους.