Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία και το τμήμα νέων της, αφού συμμετείχαν στον καθαρισμό που έγινε στις 29 Απριλίου στα τείχη του Ηρακλείου, εκφράζουν ιδιαιτέρως τις ευχαριστίες τους για την συμμετοχή στον καθαρισμό, στους εθελοντές από την ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ηρακλείου, αλλά και σε κάθε παιδικό χαμόγελο που κόσμησε τα τείχη από το Σώμα Ελλήνων Πρόσκοπων.

Οι εθελοντές παρατήρησαν σχετική βελτίωση της εικόνας των τειχών. Πριν από ένα χρόνο υπενθυμίζουμε ότι συμμετείχαν ξανά σε παρόμοιο καθαρισμό – δενδροφύτευση την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, και τότε η εικόνα των τειχών ήταν άσχημη.

Σήμερα οι εθελοντές αναγνωρίζουν την συντονισμένη προσπάθεια που έγινε από τότε, όμως ταυτόχρονα θέλουν να τονίσουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάδειξη των τειχών.

«Από την μέτρια εικόνα στην οποία βρίσκονται σήμερα, οφείλουμε να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε τα τείχη ένα στολίδι για το Ηράκλειο. Τα τείχη αξίζουν να γίνουν το χρυσό περιτύλιγμα για το κέντρο του Ηρακλείου» αναφέρουν οι ίδιοι, δίνοντας ένα κίνητρο στους Ηρακλειώτες.

Aξίζει να αναφερθεί ότι φέτος σε αυτή τους την προσπάθεια για καθαρισμό των τειχών δεν βρέθηκαν σύριγγες ή σπασμένα μπουκάλια όπως έγινε πέρυσι κατά τη διάρκεια της ίδιας πρωτοβουλίας καθαρισμού.