Γεννήθηκα στις Μοίρες το 1953, όπου τελείωσα το γυμνάσιο.

Μετά σπούδασα στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού απ’όπου αποφοίτησα το 1975 για να ταξιδέψω μέχρι το 1981 σαν μηχανικός σε ποντοπόρα πλοία.

Το 1981 γύρισα στις Μοίρες και μέχρι σήμερα ασχολούμαι με το εμπόριο και την παραγωγή χρωμάτων οικοδομών.

Έχω τρία παιδιά.

Τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνώ συνήθως στα βουνά και σε μια οικολογική ομάδα, την «Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον».