Στα 6,33 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες στο πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τον Φεβρουάριο, οι οφειλές ήταν 6,32 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα 2,776 δισ. ευρώ οφείλονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα 1,474 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις των νοσοκομείων, 1,016 δισ. ευρώ αφορούν χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 805 εκατ. ευρώ οφείλουν τα υπουργεία και 263 εκατ. ευρώ άλλα Νομικά Πρόσωπα.