Θέσεις εργασίας για 140 πολίτες εξασφάλισε σήμερα η υπογραφή της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χερσονήσου» μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της αναδόχου εταιρίας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ».

Η σύμβαση διάρκει από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 (32 μήνες),με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 9.034.472,07 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας του Δήμου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ολικής καθαριότητας στο Δήμο Χερσονήσου και ιδιαίτερα:

1. Η οδοσάρωση των κοινόχρηστων χώρων σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου

2. Η μηχανική σάρωση οδικών αρτηριών

3. Το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων και των οδών, πλατειών, πεζοδρομίων

4. Ο καθαρισμός και η αποξήλωση χόρτων στα πρανή των οδών

5. Η συντήρηση πρασίνου εντός των ορίων του Δήμου (πάρκα, αλσύλλια και δενδροστοιχίες)

6. Ο καθαρισμός και η συλλογή σκουπιδιών από τις οδούς (δημοτικές, επαρχιακές και την ΠΕΟ Ε-90 Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου)

7. Η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων

8. Η συλλογή, αποκομιδή και εναπόθεση των οικιακών απορριμμάτων, και

9. Η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους εγκατεστημένους κάδους.

Για την υποστήριξη και την υλοποίηση της σύμβασης, ο Δήμος Χερσονήσου θα διαθέσει με ενοίκιο στην ανάδοχο εταιρεία: 14 απορριμματοφόρα οχήματα και ένα μηχανικό σάρωθρο, ενώ η ανάδοχος εταιρεία επιπρόσθετα οφείλει να διαθέσει για τις ανάγκες του έργου:

· Τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα 16m³

· Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα 6 – 10 m³

· Δύο (2) μικρά απορριμματοφόρα οχήματα 1,5 – 3 m³

· Ένα (1) πλυντήριο κάδων

· Δύο (2) αναρροφητικά σάρωθρα

· Πέντε (5) χορτοκοπτικά μηχανήματα

· Εικοσιπέντε (25) αμαξίδια οδοκαθαριστών

· Διακόσιους (200) κάδους γενικών απορριμμάτων χωρητικότητας 240 lt

· Πεντακόσιους (500) κάδους γενικών απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt,

· Πεντακόσια (500) απορριμματοδοχεία πεζοδρομιών και παραλιών χωρητικότητας 50 lt

Τονίζεται, ότι οι 140 εργαζόμενοι θα απασχολούνται για τρία συνεχή έτη και μάλιστα προερχόμενοι, κατά απόλυτη προτεραιότητα από τα διαμερίσματα του Δήμου Χερσονήσου.

Η εξασφάλιση εργασίας σε εποχές ύφεσης, αποτελεί σημαντική κοινωνική παροχή εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου.

Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία αποτελεί μοντέλο για ολόκληρη τη χώρα και ιδιαιτέρα για τους τουριστικούς δήμους, αντιμετωπίζεται η ολική καθαριότητα με ένα αποτελεσματικό σύστημα που διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η απόφαση 1140/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία προκάλεσε ο Δήμος Χερσονήσου, με πλήρη σαφήνεια και πληρότητα, προσδιορίζει και περιγράφει το πλαίσιο της ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων προς τρίτους, κατά το ν. 3979/2011, και επιλύει τα αδιέξοδα που δημιούργησε η απαγόρευση των προσλήψεων.

Η σύμβαση καθαριότητος του Δήμου Χερσονήσου εφαρμόζει και εγγυάται κριτήρια αποτελεσματικότητας, οικονομίας κλίμακας και προστασίας και σεβασμού του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εξοικονομεί ανά έτος 1.000.000 € ( σε σχέση με το συνολικό κόστος του 2011) και περιλαμβάνει περισσότερες υπηρεσίες και εργασίες.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook