Το ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστημόνων συγκεντρώνουν οι τελευταίες ασθενείς σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές στο νησί και είχαν επίκεντρα την ευρύτερη περιοχή γύρω του και κυρίως στο τμήμα μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης.

Όπως τόνισε και ο Δρ. Φυσικής Γιάννης Κοπάνάς, οι τελευταίοι σεισμοί, αν και δεν ήταν ισχυροί, έγιναν αισθητοί στο νησί διότι το εστιακό τους βάθος δεν ήταν μεγάλο.

Σύμφωνα με τις ερμηνείες των επιστημόνων, υπάρχει ορισμένη σεισμική διέγερση στην περιοχή της Ελλάδας, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να εκτιμηθεί άμεσα σε τι θα οδηγήσει.

Για τη λειτουργία του σταθμού μετάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων στη Φτερίνη του Αγίου Λέοντα, οι τελευταίες δονήσεις δεν ήταν ικανές να δημιουργήσουν προσεισμικά σήματα. Ωστόσο, ο σταθμός υπολειτουργεί λόγω και των ζημιών που υπέστη από τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές.

imerazante.gr