Κανονικά διεξάγεται η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά τμήματα στην Κρήτη, παρά τις ελλείψεις στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που υπήρξαν σε αρκετά τμήματα.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι βρέθηκαν όλοι στις θέσεις τους, όχι όμως και όλοι οι πολίτες που διορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη των επιτροπών.

Το πρόβλημα εστιάστηκε κυρίως σε εκλογικά τμήματα των πόλεων, αλλά - πέραν ίσως της καθυστέρησης στην καταμέτρηση των ψήφων - δεν δημιουργεί προβλήματα στην ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται πως η ψηφοφορία διεξάγεται σε κάθε εκλογικό τμήμα ενώπιον πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο, και τέσσερα μέλη.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά, κληρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους με φροντίδα των Εισαγγελέων Πρωτοδικών τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και είναι υποχρεωμένα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των μελών της εφορευτικής, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να ζητήσει απο την αστυνομία την άμεση μεταφορά τους.

Επίσης έχει το δικαίωμα να διορίσει πολίτες - ψηφοφόρους, ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών.