Δεν υπάρχει πρόβλημα, πλέον, από την διαρροή κατσίγαρων της δεξαμενής του ελαιουργείου των Παπαγιαννάδων μέσω του ποταμού Παντέλη στην παραλία της πόλης.

Η παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων ήταν άμεση και διεξήγαγαν το έργο τους όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαρροή όπως αναφέρουν είχε διακοπή από το πρωί της Πέμπτης, δεν ήταν όμως δυνατή και η διακοπή του κατά μήκος του ποταμού λόγο της μεγάλης έκτασής του.