Στην υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Υποδομών για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου", προϋπολογισμού 38,14 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Intrakat.

Η κατασκευή έργου αφορά την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου και περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος αγωγού, με την κατασκευή σήραγγας, μήκους περίπου 3,5 χλμ., η οποία θα διανοιχθεί με TBM (μέθοδος ολομέτωπης κοπής). Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

*Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (απομόνωση καταβοθρών, προσαγωγών τάφρων, υδροληψίας).

*Σήραγγα Οροπεδίου - ταμιευτήρα Αποσελέμη συνολικού οριζόντιου μήκους περίπου 3,5 χλμ. με τα έργα εισόδου των νερών της σήραγγας στο Οροπέδιο - κλήση σήραγγας περίπου 15%.

*Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (αγωγός πτώσης μήκους 3,5 χλμ.), ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, θυροφραγμάτων, καταστροφής ενέργειας κ.λπ.

*Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη από την περιοχή του έργου καταστροφής ενέργειας μέχρι τον ταμιευτήρα Αποσελέμη και τεχνικά οδογεφυρών.

Το έργο έχει διάρκεια κατασκευής 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(express.gr)