«Καμπανάκι» για τον κίνδυνο άμεσης διακοπής της φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλο τον ελληνικό λαό «χτυπούν» οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Αιτία, όπως λένε, η επαπειλούμενη μη πληρωμή των φαρμακείων από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έστειλε σήμερα ανοικτή επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, τις διοικήσεις ασφαλιστικών ταμείων και τους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο κίνδυνος της μη πληρωμής - αναφέρουν - αφορά στις εκτελεσθείσες συνταγές του Μαρτίου, οι οποίες σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις πρέπει να εξοφληθούν με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου. Το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται σε 250.000.000 ευρώ.