Σήμερα Πέμπτη  ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης έστειλε την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Ρέππα και στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο Γιαννίτση με θέμα τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού στους ΟΤΑ της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών του Δήμου μας, ο οποίος είναι κυρίως τουριστικός, προγραμματίσαμε προσλήψεις εποχικού προσωπικού 8 μηνών στους τομείς Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού (σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δώσατε τον μήνα Ιανουάριο 2012), ενώ οι Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου ζήτησαν έγκριση για πρόσληψη προσωπικού για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των παραλιών. Επίσης είχαμε ζητήσει την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού(υδρονομείς) για τις ανάγκες άρδευσης.

Οι εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα δεν έχουν δοθεί ακόμα και στη συνέχεια είχαμε την απαγόρευση προσλήψεων, λόγω της προκήρυξης των Βουλευτικών Εκλογών.

Είμαστε σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ. Ο Τουρισμός από τον οποίο περιμένουμε πολλά ως χώρα και ως περιοχή, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τα πρακτορεία και οι επισκέπτες διαμαρτύρονται εντόνως για την κατάσταση που επικρατεί και δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει να καθαρίζονται οι παραλίες και οι δημόσιοι χώροι λόγω εκλογών…

Επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα λήξει η απαγόρευση, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, καθώς και όλων των συναρμόδιων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και προπάντων, ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης.

Δεν έχει καμία έννοια να προσλάβουμε ανθρώπινο δυναμικό τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και βεβαίως δεν υπάρχει κανένας λόγος να υφιστάμεθα ζημία, απαξίωση αλλά και δυσφήμηση από εκείνους τους ανθρώπους που περιμένουμε ενίσχυση της οικονομίας και αλλαγή της εικόνας για τη χώρα μας.

Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στους αρχαιολογικούς χώρους, με μεγάλες συνέπειες για την απασχόληση και τους επαγγελματίες.

Εκτιμούμε και θα θέλαμε τη συνηγορία σας δεδομένου ότι πρόκειται για ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ώστε να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ οι προσλήψεις των εποχικών από την αναστολή προσλήψεων.

Ούτως ή άλλως οι προσλήψεις αυτές είναι αντικειμενικές και διαφανείς, δεν επηρεάζουν κατά τι τις εκλογικές εξελίξεις, δεδομένου ότι διεξάγονται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούμε τόσο εσάς όσο και τους συναρμόδιους να επιληφθείτε του θέματος δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει για τον τουρισμό και τη χώρα.