Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, εξέδοσε προειδοποίηση αναφορικά με την εξέλιξη ασθενειών και εχθρών σε μηλιές - αχλαδιές και καρυδιές στην Κρήτη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής :

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ 
Η καρπόδεση έχει ολοκληρωθεί. Η πρώτη γενιά του εντόμου ξεκίνησε. Στο δίκτυο παγίδευσης οι πρώτες συλλήψεις αρσενικών καταγράφονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου.
Συνιστάται ψεκασμός στις ορεινές περιοχές (Δαμάστα, Δόξα, Οροπέδιο Λασιθίου, Οροπέδιο Κρουσώνα, κ.α.):

Χρόνος ψεκασμού : Με ωοκτόνα σκευάσματα : μέχρι 10 Μαΐου.
- Με ρυθμιστές ανάπτυξης: από τη λήψη του δελτίου μέχρι 12 Μαΐου.
- Με κλασικά εντομοκτόνα ή ιολογικά τύπου κοκκιώσεων: 12 - 14 Μαΐου.

Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 – 20 ημέρες ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου. Τα ιολογικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται στην βιολογική καλλιέργεια και επαναλαμβάνονται κάθε 8-10 μέρες με τρεις εφαρμογές ανά γενιά του εντόμου.
Επειδή σε αυτήν τη γενιά ωοτοκεί και στις κορυφές των δέντρων , να γίνει επιμελημένος ψεκασμός καρπών και φυλλώματος.

ΣΕΖΙΑ :
Είναι έντομο ξυλοφάγο που προκαλεί σοβαρές ζημιές κυρίως στις μηλιές.

Η πτήση του εντόμου στις ορεινές περιοχές ξεκίνησε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Οι ωοτοκίες που ξεκινούν την περίοδο αυτή, συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Τοποθετεί τα αυγά σε κορμούς ή χοντρούς κλάδους με πληγές, σχισμές, έλκη ή σε τομές κλαδεύματος. Η καταπολέμηση στοχεύει στις νεαρές προνύμφες πριν αυτές εισέλθουν εντός του ξύλου.
Το ασβέστωμα των κορμών σε δέντρα ηλικίας πάνω από δύο ετών επιδρά απωθητικά στο έντομο για την εναπόθεση αυγών.

Συνιστάται με τη λήψη του δελτίου ψεκασμός κορμού και βραχιόνων με εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας

Ο ψεκασμός να επαναλαμβάνεται κάθε 15-20 ημέρες.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :
Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας κυρίως στις αχλαδιές.
Σε περιόδους με έντονες δροσιές ή βροχές, που το φύλλωμα και οι καρποί παραμένουν βρεγμένα για αρκετές ώρες τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται.

ΩΙΔΙΟ (Μηλιά) :
Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και διαπιστώνονται προσβολές στην τρυφερή βλάστηση σε μηλιές.
Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την καρπόκαψα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά) :
Αυξημένη σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της άνθησης σε συνδυασμό με συνεχή επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών εκδήλωσαν την ασθένεια και διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές κυρίως σε αχλαδιές.
Συμπτώματα: μαύρισμα ανθέων, καρπιδίων, φύλλων και βλαστών που μοιάζουν σαν «κάψιμο από φωτιά».
Τα προσβεβλημένα τμήματα να αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα 20-25 εκατοστών και να καταστρέφονται. Τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά τις εργασίες αφαίρεσης με οινόπνευμα του εμπορίου. Να ακολουθήσει ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα ή ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ.

Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σε ορισμένες ποικιλίες υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.