Οι αυξημένες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία, των υπηρεσιών στον Δήμο Ρεθύμνου, πρόκειται να καλυφθούν, σε πρώτη φάση, με εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια των υπαλλήλων, για να λυθούν περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους, τόνισε στο flashnews ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Γεωργαλής.

Παράλληλα εκπονείται ένας κεντρικός σχεδιασμός, για να εγκαταλειφθούν οι υπηρεσίες, κτίρια που στεγάζονται με υψηλά ενοίκια, και να μεταφερθούν αλλού, με μια αποκεντρωμένη κατεύθυνση με χαμηλότερο κόστος.