Το ποσό των 173.250,31 ευρώ κατατέθηκε από το Δήμο Ηρακλείου στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για λογαριασμό των δικαιούχων αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης σε ρυμοτομούμενα τμήματα της Λεωφόρου Παπαναστασίου.

Οι ρυμοτομήσεις αφορούν το τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα», προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη διάνοιξη της Λεωφόρου Παπαναστασίου σε αυτό το σημείο ώστε το πλάτος της να φτάσει τα προβλεπόμενα μέτρα.