Πράσινο φως στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες από το υπουργικό συμβούλιο.Τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου παρουσίασε ο υπουργός  Δημήτρης Ρέππας, μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με αυτό προβλέπονται συγχωνεύσεις φορέων, μετατάξεις περίπου 1.500 υπαλλήλων και αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά το πρότυπο του ΟΣΕ

Βασικοί άξονες

Όπως δήλωσε ο κ. Ρέππας βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι η εξυγίανση και βελτίωση των οικονομικών, η οργάνωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών, ο εξορθολογισμός της κρατικής επιδότησης, η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος αποτελέσματος, η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων συγκοινωνιών.

Συγχωνεύσεις

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο από τις πέντε εταιρείες που λειτουργούν σήμερα υπό την ομπρέλα του ΟΑΣΑ δημιουργούνται δύο νέοι φορείς.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η συγχώνευση των εταιρειών – φορέων συγκοινωνιών σε δύο εταιρείες: Την εταιρεία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (OΣΥ), η οποία θα αποτελέσει το νέο φορέα οδικών συγκοινωνιών και θα προκύψει από την απορρόφηση της ΗΛΠΑΠ από την ΕΘΕΛ και την εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΣΤΑΣΥ), η οποία θα αποτελέσει το νέο φορέα μέσων σταθερής τροχιάς και θα προκύψει από την απορρόφηση των ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ από την ΑΜΕΛ

Ο ΟΑΣΑ, ως Μητροπολιτικός φορέας, θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του συγκοινωνιακού έργου. Επιπλέον, θα καλύπτει όλη την «Καλλικρατική» Περιφέρεια Αττικής και θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με τα ΚΤΕΛ και τις δημοτικές συγκοινωνίες.

Αυστηρός έλεγχος στα οικονομικά

Ο κ. Ρέππας ανακοίνωσε επίσης αυστηρό έλεγχο στα οικονομικά των εταιρειών, ώστε να μην ξεφύγουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται ειδική μονάδα παρακολούθησης, ανά τρίμηνο, της υλοποίησης των επιχειρησιακών στοιχείων κάθε εταιρείας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση πάνω από 10%, τότε θα λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα. Η κρατική επιδότηση δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 40% του λειτουργικού κόστους του ομίλου.

Μετατάξεις

Σχετικά με το προσωπικό, προβλέπεται η μετάταξη περίπου 1.500 υπαλλήλων, από τους 11.850 εργαζόμενους που απασχολούνται σήμερα στις αστικές συγκοινωνίες. Θα καταγγελθούν δε οι υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα καταρτιστούν νέες κατά το πρότυπο του ΟΣΕ με τους νέους φορείς.

Eισιτηριοδιαφυγή

Σε ό,τι αφορά το εισιτήριο και την εισιτηριοδιαφυγή, ο κ. Ρέππας σημείωσε είπε ότι εκτός από τη σύσταση Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών Κομίστρων, σύντομα θα εισαχθεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο, με στόχο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μετρό η λαθρεπιβίβαση είναι 7%, όσο και ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος, ενώ για τα λεωφορεία φτάνει το 40%.

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ανακηρυχθεί ο ανάδοχος, καθώς το σύστημα θα λειτουργήσει με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα). Τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθεί επίσης ο διαγωνισμός, πάλι μέσω ΣΔΙΤ, για την ανάπτυξη της Τηλεματικής.