Σε συνέντευξή του, μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας, Λουκ Γκοέν, ανέφερε πως θα ήταν πιθανή η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, αλλά θα ήταν καθαρά πολιτικό θέμα.

«Ο βασικός κίνδυνος από έξοδο της Ελλάδας θα είναι ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο και για άλλες χώρες για να εγκαταλείψουν την ένωση. Αυτό θα οδηγούσε ταυτόχρονα σε ενίσχυση των πιέσεων προς το τείχος προστασίας της Ευρωζώνης, που είναι επαρκές προς το παρόν», τόνισε ο κ. Γκοέν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λουκ Γκοέν είναι επίσης διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου.

«Στην περίπτωση που αποσυρθεί η διεθνής στήριξη και οι ελληνικές τράπεζες περάσουν σε καθεστώς αφερεγγυότητας η ΕΚΤ θα σταματήσει αυτόματα να διαθέτει επείγουσα  βοήθεια ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Είναι επείγουσα παροχή ρευστότητας – όχι βοήθεια για να παραμείνουν σε καθεστώς φερεγγυότητας», σημείωσε τέλος ο τραπεζίτης.