Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο επέφερε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη  πολλές από τις παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα οι παραγωγικοί φορείς.

Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε την Τετάρτη στη Βουλή πως τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση και θα περιγράφουν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα της επένδυσης και του επενδυτικού φορέα υπό την μορφή ποσοτικοποιημένων δεικτών.

Ταυτόχρονα απέκλεισε αλλαγές στις φορολογικές απαλλαγές που καθορίζει το νομοσχέδιο, ενώ ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο επανεξέτασης των περιφερειακών ενισχύσεων.  

Ειδικότερα, οι τροπολογίες στο νέο αναπτυξιακό νόμο που κατέθεσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιφέρουν τις εξής αλλαγές:

Στηρίζονται οι τουριστικές επενδύσεις, καθώς μειώθηκε από τα 8 χρόνια στα 6 χρόνια η περίοδος που θα πρέπει να περιμένει ο επιχειρηματίας πριν καταθέσει επενδυτική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκληρωμένης επένδυσης του εκσυγχρονισμού της μονάδας.

Για τα ανώτατα όρια ενισχύσεων κατά ζώνη επενδύσεων προβλέπεται ότι τα ποσοστά που ορίζει ο νόμος αυξάνονται για τις νησιωτικές περιοχές κατά 5% για τις μεγάλες και κατά 10% για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Καθίσταται πιο ευνοϊκό το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων. Ειδικά για το τμήμα της επένδυσης από 50 μέχρι και 100 εκατ. ευρώ, το ποσοστό της επιδότησης ή του κινήτρου που παρέχεται αυξάνεται στο 50% από το 30% του ανώτατου της ζώνης που γίνεται η επένδυση. Αντιστοίχως το ποσοστό της επιδότησης που παρέχεται για το τμήμα του προϋπολογισμού της επένδυσης πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ αυξάνεται από το 20% στο 30% του μέγιστου ποσοστού επιχορήγησης στη ζώνη της κάθε επένδυσης.

Για επενδυτικές προτάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία «Γενική Επιχειρηματικότητα», το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται πλέον στο ήμισυ των οριζόμενων ποσών από το νόμο. Συγκεκριμένα τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται από τα 10 εκατ. ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Από τις 500.000 στις 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, από τις 300.000 στις 150.000 για τις μικρές και από τις 200.000 στις 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.