Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε συνταγματικό τον περιορισμό των αμοιβών των συμβολαιογράφων για τη σύσταση και συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών, καθώς ο περιορισμός αυτός υπαγορεύεται από το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, το οποίο αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, οι αρεοπαγίτες, στην υπ' αριθμ. 7/2012 απόφασή τους, έκριναν ότι από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο «προκύπτει ότι ο περιορισμός της αμοιβής του συμβολαιογράφου για τα καταστατικά Ανωνύμων Εταιρειών δικαιολογείται» και είναι «ευλόγως αναγκαίος και πρόσφορος για τη σύσταση ή τη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών, είτε με απορρόφηση, είτε με τη σύσταση νέας εταιρείας».

Και αυτό, συνεχίζουν οι δικαστές, γιατί «διαφορετικά η σύσταση ή συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών θα είχε δυσβάστακτο κόστος και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί ο στόχος του νομοθέτη για τον περιορισμό των δαπανών για τη σύσταση και επέκταση των μεγάλων κεφαλαιουχικών εταιρειών, και ο απώτερος στόχος του που είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Εξάλλου, σημειώνουν οι δικαστές, «δεν είναι δε δυσανάλογος ο περιορισμός του δικαιώματος του συμβολαιογράφου, ιδίως ενόψει του ότι πρόκειται για περιορισμένη κατηγορία εκ των ευρείας εκτάσεως αντικειμένων της αρμοδιότητας του συμβολαιογράφου».

Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες υπογραμμίζουν ότι ο περιορισμός της αμοιβής των συμβολαιογράφων επί των καταστατικών των Ανωνύμων Εταιρειών αποτελεί επιτρεπτό περιορισμό της κατοχυρωμένης «με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας των συμβολαιογράφων».

Επίσης, σε άλλο σημείο της απόφασης της Ολομέλειας υπογραμμίζεται ότι ο περιορισμός της αμοιβής των συμβολαιογράφων δεν είναι αντίθετος στις διατάξεις του Συντάγματος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την αρχή της αναλογικότητας.

 

in.gr