Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκειμένου να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους.

Ωστόσο, παρά τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα στα πανεπιστήμια είναι τόσο υποτονικό, ώστε δεν θυμίζει ούτε στο ελάχιστο την ατμόσφαιρα παλαιότερων ετών. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που αναμένουν μεγάλη αποχή.