Οι αγωνίες και αναζητήσεις των φοιτητών και καθηγητών του αρχαιότερου Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης συναντώνται με αυτές του Επιμελητηρίου Χανίων, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της πραγματικής οικονομίας του τόπου μας και την υποστήριξη τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων με καινοτομικά στοιχεία.

Η ημερίδα με θέμα «Σύγχρονα εργαλεία για τη μεταποίηση» είναι ένας από τους πρώτους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Φοιτητές και καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης θα παρουσιάσουν μερικές από τις δυνατότητες του Τμήματος Μ.Π.Δ, με στόχο να ενημερωθούν δραστήριοι παραγωγοί της περιοχής μας.

Οι συνοπτικές τεχνικές παρουσιάσεις από τους καθηγητές του Πολυτεχνείου, θα επικεντρωθούν στο τρίγωνο σχεδιασμός-ανάλυση-κατασκευή, δηλαδή στις βασικές ενέργειες που σηματοδοτούν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

Παράλληλα εκπρόσωποι εταιρειών θα παρουσιάσουν την δραστηριότητά τους και ειδικότερα τη θέση και τη συνεισφορά που μπορεί να έχει ένας Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης σε αυτή.

Η ημερίδα «Σύγχρονα εργαλεία για τη μεταποίηση» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Χανίων (4ο όροφος) το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 στις 5:30 το απόγευμα.