Βιολογικό παιδί και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης είναι ο γιος που έχει αποκτήσει ο τραγουδιστής Πασχάλης εκτός γάμου. Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του τραγουδιστή κατά της εφετειακής απόφασης που είχε επίσης αναγνωρίσει ως βιολογικό πατέρα τον Πασχάλη. Μετά την τελευταία δικαστική εξέλιξη έληξε οριστικά και αμετάκλητα για την ελληνική δικαιοσύνη η αντιδικία του Πασχάλη με τη μητέρα του εκτός γάμου τέκνου του, σχέση που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως στιγμιαίο λάθος.