Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2012»  διοργανώνει σήμερα στις 19.00 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Στην εκδήλωση μπορούν αν βρεθούν εκείνοι που το επιθυμούν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου «Νίκος Σακλαμπάνης» στην Πλατεία Δασκαλογιάννη αρ. 7 -1ος όροφος

Να θυμίσουμε μεταξύ άλλων τις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


• Το Πρόγραμμα παρέχει έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και την ευθύνη της εκπροσώπησής τους τόσο ενώπιον του δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά.

• Άρχισε να υλοποιείται από το 1997 σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, , ενώ σήμερα συνεργάζονται συνολικά 16 Δικηγορικοί Σύλλογοι στις περιοχές: Αθήνα ,Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κως ,Σέρρες ,Τρίκαλα, Χαλκίδα, Βόλος, Ροδόπη, Ιωάννινα, Ηράκλειο ,Ρόδος Πάτρα, Χανιά , Θεσπρωτία ,Γιαννιτσά .

• Ο στόχος του είναι διπλός: Εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων ανήλικων και νέων ,ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην ανάληψη υποθέσεων.

• Τις υποθέσεις χειρίζονται κατά κανόνα νέοι δικηγόροι ηλικίας έως 35 ετών. Κατ’ εξαίρεση για υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται ειδικός χειρισμός/εμπειρία ή για υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω δε λαμβάνεται υπ’ όψιν το ηλικιακό κριτήριο.

• Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι ανήλικοι καθώς και νέοι από 18 έως 30 ετών για ποινικές, αστικές ,διοικητικές και εργατικές διαφορές . Ειδικά για τις γυναίκες που εμπλέκονται σε περιπτώσεις , εμπορίας και διακίνησης λευκής σαρκός, κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας ,η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών.

• Το Πρόγραμμα καλύπτει τη δωρεάν νομική συνδρομή για παράσταση στο δικαστήριο και για εξωδικαστικές ενέργειες. Δεν καλύπτει την περίπτωση νομικής συνδρομής συμβολαιογράφου.