Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δήμων ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει ενταχθεί από τις αρχές Μαρτίου 2012 ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο με συντονιστή την ισπανική οργάνωση Gypaetus Foundation και εταίρους τις πορτογαλικές οργανώσεις Quercus – Εθνική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και CEAI – Κέντρο Μελέτης Ορνιθοπανίδας Ιβηρικής, καθώς και την ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε πιλοτικές περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, στοχεύοντας στη δημιουργία και καθιέρωση τριών δικτύων - κτηνοτρόφων, κυνηγών και δήμων -, βασιζόμενα στην αρχή της υπογραφής εθελοντικών συμφωνιών.

Τα μέλη των δικτύων προωθούν τους στόχους του προγράμματος που είναι:

• Εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και διάδοση καινοτόμων και επιδεικτικών δράσεων για τη βελτίωση επίκαιρων στρατηγικών που στοχεύουν στη μείωση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας που προξενεί η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

• Βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών που επηρεάζονται από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Ανάπτυξη βιώσιμων εργαλείων υψηλής ποιότητας και αντίστοιχων πόρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, που θα χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αυτονομίας για χρήση τους σε διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους.

• Ανάπτυξη μεθοδολογιών παρακολούθησης και δεικτών ελέγχου για την εξέταση της αποτελεσματικότητας των μέτρων κατά της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

• Αύξηση της γνώσης, της κινητοποίησης, της συμμετοχής και της δέσμευσης κοινωνικών εταίρων και επιλεγμένων κοινωνικών συλλογικοτήτων ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών για τη διαρκή προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.