Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 23 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο της Σητείας στις 8 το βράδυ στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης συμμετοχής στο πρόγραμμα « Πράσινες αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης » των οικισμών της τ.κ Ζήρου.

2. Υποβολή πρότασης υλοποίησης του έργου : Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων ( ΟΣΑΑ) περιοχή Ξεροκαμάρες, πρ/σμού 3.000.000 ευρώ, στα πλαίσια του εγκεκριμένου ΟΣΑΑ ΣΤΙΣ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ .

3. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 6/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραλαβής της οριστικής μελέτης Εφαρμογής και τευχών δημοπράτησής της μελέτης. «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος Πόλης Σητείας, Έργο – Δράση: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας Δημοσίων Χώρων (Ο.Σ.Α.Α Περιοχής Ξεροκαμάρες).

4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 57/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας (περί έγκρισης εκπόνησης Μελέτης: Γεωλογικής καταλληλότητας- Οριοθέτησης ρεμάτων - Αποτύπωσης & Κτηματογράφησης -Πολεοδομική μελέτη – μελέτη Πράξης Εφαρμογής περιοχών Δήμου Σητείας), κατά το μέρος που αφορά στη σύνθεση της επιτροπής διαγωνισμού και της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.

5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 258/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 ».

6. Αποδοχή των όρων της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Μέσα Μουλιανών» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων.

7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ για την εκτέλεση της προμήθειας: ελαστικοφόρου φορτωτή με κάδο φόρτωσης και εξάρτημα οδοντωτού τροχού και χωματουργικής λεπίδας. Τροποποίηση πρ/σμού.

8. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: υλικών για τη συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων πρ/σμού 180.000 €

9. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο δήμο Σητείας, πρ/σμού 262.590,00 €

10. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για το δήμο Σητείας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας, πρ/σμού 202.260,00 €

11. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των παρακάτω έργων:
- Αγροτική Οδοποιία και Αγροτική Οδοποιία Α φάση

12. Λήψη απόφασης για παράταση της προμήθειας αρδευτικών υλικών.

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Μιχάλη Δερμιτζάκη για τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής στον οικισμό Μόχλος Σητείας.

14. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη της εργασίας αποκομιδής των απορριμμάτων από περιοχές του δήμου (κέντρο πόλης Σητείας).

15. Πρόσληψη υδρονομέων στις τοπικές κοινότητες του δήμου Σητείας.

16. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού έτους 2011 και προϋπολογισμού έτους 2012 του Τ.ΟΕ.Β Ζάκρου.


17. Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2012.
18. Διάθεση πίστωσης για φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17-06-012.

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.