Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου κα Αίγλη Παντελάκη είχε σήμερα στο γραφείο της συνάντηση με τoν Δήμαρχο Ρεθύμνης και Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης κ. Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης Δρα Νίκο Μιχελάκη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η επικείμενη αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και οι επιπτώσεις στον ελαιοκομικό τομέα καθώς και θέματα που αφορούν το τρέχον Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου 2007-2013 για την αναβάθμιση της ποιότητας και την προώθηση της εμπορίας του ελαιολάδου.

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κοινά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελαιοκομικός τομέας στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής τους.