Τη τεχνογνωσία του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού που διατηρούν οι δανειστές μας στην Τράπεζα της Ελλάδος για να διασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή του ελληνικού χρέους δανείζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών πλέον το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να δημιουργεί δεσμευμένους λογαριασμούς (escrow account), ώστε να διασφαλίζει πως οι οφειλέτες του (κυρίως Δήμοι και δημόσιες επιχειρήσεις) θα αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Πάντως, η σύσταση του λογαριασμού προϋποθέτει την υπογραφή ειδικής συμφωνίας των μερών με το Ταμείο.

Ειδικότερα:

α) Ο λογαριασμός συνιστάται στον δεσμευμένο Τομέα του Ταμείου, δυνάμει ειδικής κάθε φορά συμφωνίας των ενδιαφερόμενων μερών ή ειδικών όρων οριζομένων υπό του συνιστώντος τον λογαριασμό προσώπου. Με τη συμφωνία και τους όρους υπό τους οποίους συνιστάται ο λογαριασμός ορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και διασφάλισης ιδίως της συμπεφωνημένης εκτελέσεως εμπραγμάτων, ενοχικών ή μικτών συμβάσεων, αποδόσεως τιμήματος συμβάσεων, κινητών ή ακινήτων, κινητών αξιών, πνευματικών δικαιωμάτων, πατεντών, διεκπεραίωσης νομίμων διαδικασιών από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους σχετικών με κάθε είδους συναλλαγές ή πλειστηριασμούς, ή ειδικές εντολές.

β) Υλικό αντικείμενο του λογαριασμού μπορεί να είναι χρήματα ή παντός είδους κινητά και αξίες δεκτικά δημόσιας παρακατάθεσης ή άλλα κινητά κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ταμείου, τα οποία παραδίδονται σ' αυτό με την σύστασή του καθώς και άυλοι τίτλοι, που δεσμεύονται για τον σκοπό αυτό. Η παράδοση χρημάτων ισχύει ως κατάθεση, έντοκη ή μη και με λοιπούς όρους σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.