Πιθανό «παράθυρο» ρευστότητας περίπου 3 δισ. ευρώ ενδεχομένως να μπορέσει να βρει το Δημόσιο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ώστε να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του: Σύμφωνα με ανώτερο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, από τα συνολικά 50 δισ. ευρώ που θα διατεθούν προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, ίσως περισσέψουν 2- 3 δισ. ευρώ, τα οποία θα δανεισθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα τα επιστρέψει σε εύθετο χρόνο.

Προϋπόθεση είναι η έγκρισης και του δεύτερου τμήματος των κεφαλαίων για την ανακεφαλαιποίηση -περίπου 23 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί μόνον 18 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δοθούν στις τέσσερις μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες την Παρασκευή ή το αργότερο την προσεχή Δευτέρα.

Τα στελέχη του υπουργείου δηλώνουν ότι τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν έως το τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, ενώ η έως τώρα υστέρηση στα έσοδα είναι της τάξης του 25%- 30%. Ενδεχόμενο είναι, παράλληλα, να δοθεί παράταση στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Παράλληλα, η επιλογή της άντλησης ρευστότητας μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων επιφέρει την περαιτέρω διεύρυνση του δημοσίου χρέους.

Έτσι, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζανιάς, που είχε την Πέμπτη ευρεία σύσκεψη με τα στελέχη του ΓΛΚ, επισκέφθηκε πρόσφατα το ΣΔΟΕ και ζήτησε να μην αδρανοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ενταθεί η προσπάθεια είσπραξης φορολογικών εσόδων, μέσω ελέγχων και διασταυρώσεων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών πιστεύει πως το «αναπτυξιακό μοντέλο» στη χώρα μπορεί να λειτουργήσει στην παρούσα φάση μόνον με δημόσιες επενδύσεις. 'Αρα, ακόμη και στην περίπτωση έκδοσης «ευρωομολόγου έργου», αυτό θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες επενδύσεις, με τις κατάλληλες εγγυήσεις.


in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ