Η ιαπωνική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού Tepco δημοσίευσε σήμερα νέα έκθεση με τις καινούργιες εκτιμήσεις σχετικά με τις ραδιενεργές εκλύσεις του κατεστραμμένου και επικίνδυνου πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, εκτιμώντας πλέον πως αυτά ανέρχονται σε λιγότερο από το ένα έκτο της ποσότητας που εκλύθηκε από το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Tepco, οι ζημιές που προκλήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2011, η συνεπακόλουθη βλάβη στα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων και οι εκρήξεις του υδρογόνου, που οφείλονται στην τήξη του πυρηνικού καυσίμου, προκάλεσαν την έκλυση στην ατμόσφαιρα ραδιενεργών ουσιών που έφθαναν τα 900.000 Τεραμπεκερέλ, το διπλάσιο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι συνολικές εκλύσεις αυτές, που είναι συμβατές με τις διεθνείς συγκρίσεις, είναι ανώτερες από εκείνες που είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως από την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας και μία κυβερνητική επιτροπή, αλλά ακόμη κι έτσι πόρρω απέχουν από τα επίπεδα εκλύσεων του Τσερνόμπιλ, προ 25ετίας, που έφθαναν τα 5,2 εκατ.
Τεραμπεκερέλ.

Η νέα εκτίμηση της Tepco, που εκμεταλλεύεται το πυρηνικό συγκρότημα της Φουκουσίμα, βασίζεται στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 12-31 Μαρτίου 2011, στο εξωτερικό του σταθμού.

Η εταιρεία εκτιμά πως οι εκλύσεις κατά τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν δεν ξεπερνούσαν το 1% εκείνων του Μαρτίου.