Βλάβη στο σύστημα προστασίας προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας ενός αντιδραστήρα στο πυρηνικό εργοστάσιο Κοζλοντούι στην Βουλγαρία.

«Οι λόγοι που η μονάδα διέκοψε τη λειτουργία της εντοπίστηκαν και το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε», αναφέρει η ανακοίνωση του εργοστασίου. Το εργοστάσιο θα θέσει ξανά σε λειτουργία τον αντιδραστήρα, ο οποίος παράγει 1.000 μεγαβάτ.

Στις 24 Μαΐου τέθηκε σε λειτουργία ο πέμπτος αντιδραστήρας του Κοζλοντούι και συνδέθηκε ξανά στο εθνικό δίκτυο αφού ολοκληρώθηκε η ετήσια συντήρησής του, αν και δεν έχει φθάσει στο μέγιστο επίπεδο της απόδοσής του ακόμη.

Οι δύο αντιδραστήρες 1.000 μεγαβάτ, σοβιετικής κατασκευής, παράγουν περίπου το 36% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη Βουλγαρία. Τα τελευταία χρόνια, έχει διακοπεί η λειτουργία των υπολοίπων τεσσάρων αντιδραστήρων, λόγω μιας συμφωνίας με την Ε.Ε. όπου υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του εργοστασίου.