Μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζουν στο Λασίθι οι υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας "Ανατολή" εκτός από τα αιολικά πάρκα που είχαν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια στο νομό με επίκεντρο πρωτίστως την περιοχή της Σητείας, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι εγκρίσεις προτάσεων που είχαν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών στην ανατολική πλευρά του Νομού Λασιθίου σε περιοχές του Δήμου Σητείας και των πρώην Δήμων Ιτάνου και Λεύκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο η ΡΑΕ, σε χρονικό διάστημα δηλαδή τριών μηνών, έχει πάρει αποφάσεις για πέντε αιτήματα που αφορούσαν την άδεια για εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών σε όλη τη χώρα, από τις οποίες οι τέσσερις αφορούν το Νομό Λασιθίου και ειδικά την περιοχή της Σητείας και η μία τα Χανιά.

Οι πρώτες χορηγήσεις άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό έγιναν από τη ΡΑΕ στις 24 Δεκεμβρίου 2010 και αφορούσαν δύο σταθμούς που η ισχύς τους συνολικά αγγίζει τα 100 ΜW.

  •  Ο πρώτος έχει ισχύ 60ΜW και θα βρίσκεται στη θέση «Χώνος» του Δήμου Ιτάνου ενώ ανήκει στην εταιρεία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE Ε.Π.Ε».

  •  Ο δεύτερος ισχύος 38ΜW στη θέση «Πλαγιές» Αθερινόλακκου του Δήμου Λεύκης και ανήκει στην εταιρεία «NUR-MOH A.E.».

Παράλληλα η ΡΑΕ προχώρησε στην απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη θέση «Αθερινόλακκος», της εταιρείας «ABENGOA HELLAS SOLAR Ε.Π.Ε.», με το σκεπτικό ότι το µμεγαλύτερο τμήμα (άνω του 70%) της προτεινόμενης έκτασης για την εγκατάσταση του ηλιοθερµικού σταθμού έχει χαρακτηρισθεί µε απόφαση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων ως γεωργική που δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και παράλληλα έχει παραχωρηθεί, µέσω δημοπρασίας του Δήμου Λεύκης, σε άλλη εταιρεία για την κατασκευή σταθμού παρόμοιας τεχνολογίας. Το τελευταίο στοιχείο αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την ανάπτυξη των ηλιοθερμικών σταθμών στη συγκεκριμένη περιοχή και το διαγκωνισμό των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Ο μεγαλύτερος όμως σε ισχύ ηλιοθερμικός σταθμός που θα εγκατασταθεί στην περιοχή εγκρίθηκε χθες. Είναι ισχύος 70ΜW και θα βρίσκεται στη θέση «Φουρνιά» του πρώην Δήμου Ιτάνου και ανήκει στην εταιρεία «Σόλαρ Πάουερ Πλαντ-Λασίθι, Εναλλακτικές πηγές ενέργειας ΕΠΕ». Ο σταθμός θα αποτελείται από παραβολικά κάτοπτρα τα οποία θερμαίνουν υγρό μέσο με το οποίο γίνεται παραγωγή θερμού ατμού ο οποίος τελικώς χρησιμοποιείται σε στροβιλογεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την λειτουργία του απαιτούνται σε ετήσια βάση περίπου 50.000 κυβικά νερό και η κάλυψη του θα γίνει μέσω ιδιωτικών γεωτρήσεων στην περιοχή.

Να σημειωθεί πως η τετάρτη άδεια στην Κρήτη έχει εκδοθεί για την περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά.

Η παραγόμενη ισχύς των παραπάνω σταθμών στους οποίους έχει εγκριθεί η εγκατάστασή τους στο Λασίθι, θα φτάνει συνολικά τα 170 ΜW και θα είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη ενέργεια που υπάρχει σήμερα από τα αιολικά πάρκα στην περιοχή της Σητείας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις για περιοχές του νομού Λασιθίου, οι οποίες αν τελικά εγκριθούν θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την παραγόμενη ισχύ ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς.

Όπως προκύπτει λοιπόν, το Λασίθι με την λειτουργία των παραπάνω ηλιοθερμικών σταθμών αλλά και των αιολικών πάρκων που ήδη λειτουργούν θα ξεπερνά τα 300 ΜW στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ουσιαστικά η παραγωγή σε ΑΠΕ θα είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που δίνει ο σταθμός της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο.