Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας και το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe διοργανώνουν Σεμινάρια για την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό, στο City Campus του Πανεπιστημίου La Trobe της Αυστραλίας.

Στόχος των Σεμιναρίων είναι η εξοικείωση με την μακρόχρονη Ιστορία του ελληνικού έθνους, και τον ελληνικό Πολιτισμό όπως διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων, πτυχές του οποίου αποτελούν το υπόβαθρο του Δυτικού Πολιτισμού.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα δίνονται Πιστοποιητικά Παρακολούθησης στα άτομα που θα τα έχουν παρακολουθήσει τακτικά.

Λόγω της φύσης των Σεμιναρίων, και εν όψει του γεγονότος ότι τα άτομα που θα τα παρακολουθούν θα είναι κυρίως μέλη της δεύτερης και τρίτης γενιάς της ομογένειας, κρίθηκε ότι η κύρια γλώσσα διεξαγωγής των σεμιναρίων θα είναι η αγγλική . Επαφίεται όμως στην κρίση των εισηγητών η ευκαιριακή χρήση της ελληνικής, σε περιπτώσεις που τα θέματα την επιβάλλουν.

Τα Σεμινάρια θα γίνονται Πέμπτη, 6.45 – 8.45 μμ., στην αίθουσα διαλέξεων FS 101, στο Πανεπιστήμιο La Trobe, 215 Franklin St., Melbourne

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα Σεμινάρια θα καλύψουν την ιστορία, και πτυχές του πολιτισμού, των ακόλουθων περιόδων:
1. Αρχαιότητα – Κλασική εποχή – Ελληνιστική εποχή
2. Ρωμαιοκρατία – Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Φραγκοκρατία και Ενετοκρατία – Η συμβολή των Ελλήνων στην Αναγέννηση στην Ευρώπη - Τουρκοκρατία – Επανάσταση
3. Σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, 1830 – 1909
4. Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα
5. Ο Ελληνισμός της Διασποράς – Η παρουσία των Ελλήνων στην Αυστραλία
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα Σεμινάρια αρχίζουν την Πέμπτη, 17 Μαρτίου, στις 7.00 μμ., με δεξίωση στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, 168 Lonsdale St., Melbourne, για μια πρώτη γνωριμία.

Για την περίοδο 24 Μαρτίου – 5 Μαΐου 2011 τα Σεμινάρια θα καλύψουν την πρώτη Θεματική Ενότητα του Προγράμματος Αρχαιότητα – Κλασική εποχή – Ελληνιστική εποχή, με τα ακόλουθα επί μέρους θέματα:

Πέμπτη, 24 Μαρτίου, Κυριάκος Αμανατίδης: Σύνοψη της ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας
Δρ Αθανάσιος Σπηλιάς: Η ελληνική γλώσσα: προέλευση, στάδια, εξέλιξη.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου, Δρ Δέσποινα Μιχαήλ: Ο Όμηρος και η προέλευση της Τραγωδίας.
Ελένη Νίκα: Η φωνή της ηρωίδας στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία.

Πέμπτη, 7 Απριλίου, Δρ Κώστας Βίτκος: Εισαγωγή στην Ελληνική Φιλοσοφία και Ολυμπιακοί Αγώνες – Μια σύντομη κάλυψη.

Πέμπτη, 14 Απριλίου, Δρ Εύα Αναγνώστου – Λαουτίδου: Από το Αρχαίο στο Θείο Δράμα.
Δρ Γιώργος Βασιλακόπουλος: Πλάτων - Η αλληγορία του Σπηλαίου

Πέμπτη, 5 Μαΐου, Θωμάς Ηλιόπουλος: Η επίδραση της ελληνικής επί της αγγλικής γλώσσας.
Τάσος Σταθόπουλος: Η Οικουμενική διάσταση του Ελληνισμού κατά την Ελληνιστική περίοδο.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Εγγραφές στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας. Τηλέφωνο: 9662 2722, email: [email protected]

Του Δημήτρη Ωραιόπουλου