Περαιτέρω υποχώρηση κατά 11,7% (σε όγκο) σημείωσε η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών/καυσίμων το 2010, έπειτα από τη μείωση που εμφάνισε το 2009 (κατά 5,7%), σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Icap Group.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα καύσιμα εσωτερικής αγοράς (δηλαδή βενζίνες, πετρέλαιο θέρμανσης κίνησης, μαζούτ, υγραέριο) υπήρξε σημαντική υποχώρηση (κατά 11,8%) το 2010/09, με την αγορά της βενζίνης να υποχωρεί κατά 8,8%.

Μείωση κατέγραψε και η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης- κίνησης (-12,8%) με αντίστοιχες μειώσεις στις δύο υποκατηγορίες.

Πτώση καταγράφεται στο βιομηχανικό μαζούτ (-9,8%), ενώ πτωτική, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες (-3,7%), ήταν και η κατανάλωση υγραερίου.

Μεγάλη πτώση σημειώθηκε και στις πωλήσεις κηροζίνης στην εσωτερική αγορά (-22,3%).

Η μείωση της κατανάλωσης συνεχίστηκε και το 2011, καθώς το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκε πτώση 4,6% στη συνολική αγορά, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Εντονότερη ήταν η πτώση στην κατανάλωση βενζίνης, που παρουσιάζει μείωση κατά 11,1%, όπως επίσης και στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (κατά 14,8%).

Αντίθετα, στο πρώτο εξάμηνο του 2011 αυξημένη κατά 5% ήταν η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Μείωση παρατηρείται και στην κατανάλωση μαζούτ (πτώση 11,6%), ενώ σημαντικά αυξημένη ήταν η κατανάλωση υγραερίων, η οποία κινείται με ρυθμό αύξησης 14% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Αναφορικά με τα καύσιμα Διεθνούς Αγοράς (ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα), η μείωση της κατανάλωσης διαμορφώθηκε στο 5,8%, με πτώση 10,6% στα αεροπορικά και 5,1% στο ναυτιλιακό μαζούτ, ενώ σταθεροποιητική ήταν η κατανάλωση ναυτιλιακού πετρελαίου (+0,23%).

Σημαντική ήταν και η πτώση της κατανάλωσης από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ενεργοβόρες βιομηχανίες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής).

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών ουσιαστικά λειτουργεί σε τρία επίπεδα (Διύλιση, Χονδρική και Λιανική Εμπορία), καθώς η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Ελλάδα είναι αμελητέα και η ζήτηση αργού καλύπτεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου μέσω εισαγωγών. Οι δύο εταιρείες διύλισης προμηθεύουν με καύσιμα περίπου 40 εταιρείες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης/χονδρικής εμπορίας) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των δύο εταιρειών διύλισης, παρατηρείται ότι, το σύνολο του ενεργητικού τους, παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 27,35% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ τα ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν οριακά κατά 0,85% το ίδιο διάστημα.

Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 30% το 2010/09, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιμών των προϊόντων πετρελαίου, και του επιπέδου της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Τα μικτά κέρδη τους αυξήθηκαν επίσης κατά 15,81% το 2010/09 και τα λειτουργικά κέρδη κατά 10,26%. Στην ίδια κατεύθυνση, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ήταν αυξημένα κατά 7,14% και τα κέρδη ΕΒΙΤDA κατά 15,5%.

Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας, όπως προέκυψε από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 41 επιχειρήσεων, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 8,3% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,4%.

Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 24,1% το 2010/09 (η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών), ωστόσο, τα μικτά κέρδη τους υποχώρησαν κατά 10%.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (κατά 98,73%), το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στην εμφάνιση ζημιών το 2010, έναντι κερδών (προ φόρων) το 2009.

Τέλος, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 27,9% το 2010/2009.

 

in.gr