Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που δοκιμάζει τα όρια αντοχής της ελληνικής κοινωνίας, απαιτεί ανάληψη ευθυνών από όλους τους φορείς που έχουν θεσμική ευθύνη.
Η στήριξη της παραγωγής προϊόντων από τους αγρότες μας, ειδικά για τις δεδομένες συνθήκες, αποτελεί όχι τυπική αλλά κυρίαρχη ανάγκη και επιλογή.

Η παραγωγή του πιο δυναμικού μας προϊόντος, του ελαιολάδου, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος Δακοκτονίας, προγραμματίζει τη δράση της, με δεδομένη τη σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

Η λογική των συνεργασιών την οποία σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε και προωθούμε ως Δήμος, σίγουρα εγγυάται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ειδικά όταν ανάμεσα σε θεσμούς της Αυτοδιοίκησης υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και ειλικρινής διάθεση συνεργασίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα Πεζά στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αρχανών- Αστερουσίων, κος. Κυπριωτάκης Ρούσσος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, κος. Κουκιαδάκης Ευριπίδης, Αντιδήμαρχοι, Διευθυντές και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Πρόεδροι Δημοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων, Πρόεδρος ΑΕΣ Πεζών και Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών, Πρόεδροι Αγροτικών Συνεταιρισμών, εργολάβοι δακοκτονίας.

Στόχος, η διάγνωση των προβλημάτων που προκύπτουν στον προγραμματισμό και η ενδεχόμενη δυνατότητα εμπλοκής όλων των τοπικών φορέων, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος και κατά συνέπεια την προστασία του προϊόντος των παραγωγών μας.