Οριακή αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο, όπως έδειξαν τα στοιχεία για τις εμπορευματικές συναλλαγές που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 2.315,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.531,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012 παρουσίασε μείωση 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο
Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.313,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.309,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 3.229,6 εκατ. ευρώ έναντι 3.725,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.035,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.903,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Οι «ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις», που αφορούν στα πετρελαιοειδή, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Απρίλιο 2011 έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου.

Γι' αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για τον Απρίλιο 2012 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Απριλίου 2012 και Απριλίου 2011.

Στην περίπτωση των εισαγωγών και εξαγωγών των πετρελαιοειδών η μη συγκρισιμότης περιλαμβάνει επίσης και του μήνες Φεβρουάριος 2012 και Μάρτιος 2012 αντίστοιχα.