«Είναι ώρα να προχωρήσουμε -  να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πως θα ολοκληρώσουμε τη δημιουργία μίας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 2.0, ώστε η Ευρωζώνη να έχει μία στερεή βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας», υποστήριξε ο επίτροπος της ΕΕ για τις οικονομικές νομισματικές υποθέσεις, Όλι Ρεν.

Πρόσθεσε πως η έκδοση αμοιβαίου χρέους δεν είναι μπορεί να είναι εύκολη ή γρήγορη.

«Δεν υπάρχει καμία κίνηση που να παρέχει από μόνη της μία μοναδική πειστική λύση στα πολύπλοκα προβλήματα της πολύπλοκης Ευρωζώνης,» τόνισε ο Ρεν.

Στη συνέχεια ο επίτροπος υπερασπίστηκε την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης που θα περιλαμβάνει την εγγύηση καταθέσεων και τη δημιουργία ταμείου για τη διάλυση διασυνοριακών τραπεζών.

«Το βασικό σημείο είναι το ίδιο: ο επιμερισμός του κινδύνου στο σχήμα εγγύησης καταθέσεων είναι δύσκολο να ανταποκριθεί με μία αποκεντροποιημένη ευθύνη για την επόπτευση των τραπεζών,» σημείωσε ο Ρεν.