Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάρτιο 2012 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.483 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 423,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.743,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 9,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,2 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην Κρήτη η συνολική οικοδομική δραστηριότητα τον Μάρτιο του 2012 σημείωσε :

Μείωση κατά 29,3% σε ότι αφορά στις άδειες ( 145/2012 έναντι 205/2011).

Μείωση κατά 37% σε ότι αφορά στην επιφάνεια σε χιλιάδες μ2 (32.9/2012 έναντι 52,2/2011)

Μείωση κατά 32,3% σε ότι αφορά στον όγκο σε χιλιάδες μ3 (116,5/2012 έναντι 172,1/2011)

Το πρώτο τρίμηνο του έτους

Συνολικά και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η «κατρακύλα» της οικοδομικής δραστηριότητας στην Κρήτη, συνεχίστηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Έτσι, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) στην Κρήτη κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2012 έχει ως εξής :

Άδειες : Μείωση κατά 11,3% (376/2012 – 424/2011)

Επιφάνεια σε χιλ. μ2 : Μείωση κατά 24,5% (86/2012 - 114/2011)

Όγκος σε χιλ.μ3 : Μείωση κατά 20,6% (299/2012 – 376/2011)

Δείτε εδω ολόκληρη την ανακοίνωση της Στατιστικής Αρχής για την οικοδομική δραστηριότητα