Συνολικό ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε την Τρίτη ο ΟΔΔΗΧ, κατά τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,73%.

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, που έγινε στις 8 Μαΐου, επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,69%.

Η σημερινή έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,14 φορές, από 2,6 στις 8 Μαΐου.