Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ μηχανισμού επιμερισμού των χρεών που θα συνδυαζόταν με ενίσχυση της δημοσιονομικής επιτήρησης των κρατών, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη θέση του στα πλαίσια του ανοιχτού και έντονου διαλόγου για την έκδοση των ευρωομολόγων.

Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία ενέκριναν δύο εκθέσεις (ένα διπλό πακέτο, two pack) που προτείνουν την ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιτήρηση των κρατικών προϋπολογισμών, όπως επίσης και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την χαλάρωση των χρεών που ξεπερνούν το 60% του ΑΕΠ των χωρών μελών.

Η πρώτη έκθεση εγκρίθηκε με 471 θετικές ψήφους, έναντι 97 αρνητικών και 78 αποχών, ενώ η δεύτερη—η οποία και περιείχε τις προτάσεις για τον επιμερισμό του χρέους—με 501 ψήφους υπέρ, 138 κατά και 36 αποχές.

Το νέο νομοθετικό πακέτο για την οικονομική διαχείριση, πρόκειται να συμπληρώσει το προϋπάρχον εξαπλό πακέτο (six pack), το οποίο κατά κύριο λόγο θέσπιζε τον ενισχυμένο μηχανισμό τιμωρίας των χωρών των οποίων το δημόσιο έλλειμμα υπερέβαινε το 3%.

Σύμφωνα με τις αυξημένες αρμοδιότητές της, που προβλέπονται από το διμερές πακέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει ζητώντας από τα κράτη να παίρνουν μέτρα ώστε να ρυθμίσουν τους προϋπολογισμούς του, ή να αξιώνει να της κατατίθενται νέα σχέδια για μείωση του χρέους. Όπως όμως τονίζει το Ευρωκοινοβούλιο, αυτό «δεν δίνει λευκή επιταγή» στην Επιτροπή.

Το ίδιο κείμενο προτείνει να καλύπτονται από την Επιτροπή τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν με αδυναμία πληρωμών, περιβάλλοντάς τα με μία δικαστική προστασία, ισοδύναμη με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 11 της νομοθεσίας για τις χρεοκοπίες που ισχύει στις ΗΠΑ.

Το «εξόχως αμφιλεγόμενο» αυτό μέτρο, έχει δώσει λαβή για «σημαντικές πιέσεις», ιδίως από την πλευρά της Γαλλίας, η οποία δυσπιστεί ως προς τον κίνδυνο να διαταραχθεί η αγορά χρέους, όπως τονίζει ο εισηγητής της χώρας Ζαν-Πολ Γκοζές (ΕΛΚ).

Πέραν των νέων προβλέψεων για το δημοσιονομικό, οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν σημαντικά το διπλό πακέτο, ώστε να προστεθεί σε αυτό και η παράμετρος της ανάπτυξης.

Σημαντική συνέπεια αυτού είναι και η πρόταση για τη θέσπιση ταμείου χαλάρωσης των χρεών. Το τμήμα εκείνο των εθνικών χρεών πέραν του 60% του ΑΕΠ θα αποπληρώνεται εντός μίας 25ετίας, με ένα λελογισμένο επιτόκιο.

Το διπλό πακέτο καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει εργαλεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης, καθώς και την αξιοποίηση περίπου του 1% του ΑΕΠ για μία 10ετία στην κατεύθυνση των επενδύσεων στις υποδομές, καθώς και την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την έκδοση ευρωομολόγου.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό