Μελέτη για τον κορεσμό των δικτύων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, προκαλεί ανησυχία για την τύχη των αιτήσεων από επαγγελματίες αγρότες.

Σε ερώτηση που κατέθεσαν δεκαοκτώ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητείται διευκρίνιση για τη μελέτη στην οποία αποτυπώθηκε ο κορεσμός των δικτύων για τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ποια η προοπτική επέκτασης των δικτύων, και στην περίπτωση που δεν προκύψει δυνατότητα έγκρισης αιτήσεων, αν εξετάζεται η επιστροφή του παραβόλου που έχει κατατεθεί από τους αγρότες κατά την υποβολή των αιτήσεών τους στη ΔΕΗ. 

Σε περίπτωση μη επιστροφής επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος κοινωνικής αδικίας καθώς οι αγρότες έχουν ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, τα οποία θα χάσουν σε περίπτωση που αυτές απορριφθούν.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το ΥΠΕΚΑ προχωρεί σε ειδική ρύθμιση για την απεμπλοκή των αδειοδοτήσεων στα νησιά από τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες της πολεοδομίας.

Στο υπουργείο έχουν φτάσει εκατοντάδες καταγγελίες από επενδυτές που δεν μπορούν να πάρουν από τις πολεοδομίες την απαιτούμενη άδεια εργασιών μικρής κλίμακας και συνεπώς δεν μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Αιτία είναι το γεγονός ότι οι πολεοδομίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λειτουργούν, καθώς η ένταξή τους στους Καλλικρατικούς Δήμους τους έχει φέρει σε απορρύθμιση και ουσιαστικά έχουν υποτυπώδη λειτουργία.

Το ΥΠΕΚΑ σκοπεύει τις επόμενες ημέρες να αντιμετωπίσει το θέμα στέλνοντας εγκύκλιο, που θα ορίζει ότι η υποχρέωση των επενδυτών να προσκομίσουν το «χαρτί» της πολεοδομίας, ειδικά για τα διασυνδεδεμένα νησιά, μετατίθεται χρονικά και θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει στα επόμενα στάδια και κατά την πορεία της διαδικασίας να προσκομίσει «μεταχρονολογημένα» ό,τι απαιτείται από την πολεοδομία.