Την Αιρετή Περιφέρεια Κρήτης και τον Αιρετό Περιφερειάρχη Κρήτης  Σταυρό Αρναουτάκη, επισκέφθηκε σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Ο κ. Μιχελογιαννάκης μετά την επίσκεψη του αυτή, δήλωσε:

"Η θέσπιση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μας έδωσε την δυνατότητα για μια νέου τύπου αναπτυξιακή πρόταση, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο.

Επιβάλλεται λοιπόν, άμεσα, να προχωρήσουμε στην ενίσχυση της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης με επιπλέον αρμοδιότητες, αλλά κυρίως με πόρους.  

Να αποτρέψουμε ρυθμίσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της στερούν αρμοδιότητες.

Να διευρύνουμε το πεδίο δράσης και συνεργασίας με την κυβέρνηση που θα συμβάλει στην θεσμική θωράκιση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και θα επιτρέψει την πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού της.

Να θεσμοθετήσουμε την διαδικασία μέτρησης επίτευξης των στόχων των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, να διαδραματίσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών στον χώρο της, ώστε

• να διαμορφώσει ένα εναλλακτικό πλαίσιο προτάσεων αντιμετώπισης της κρίσης

• να ανακουφίσει τους πολίτες από τα αποτελέσματά της,

• να συγκροτήσει ένα δίκτυο πολιτικών και μέτρων κοινωνικής προστασίας,

• να αναλάβει πρωτοβουλίες οικονομικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της προσπάθειας για την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο

• να προωθήσει πολιτικές αντιμετώπισης, της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης, για την εξασφάλιση και εξοικονόμηση πόρων,

• να προχωρήσει στην διαμόρφωση νέων πολιτικών απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης."