Νέα αντίδραση για τον Καλλικράτη στα σχολεία αυτή τη φορά για το ενδεχόμενο να κλείσει το Γυμνάσιο Θραψανό στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου απέστειλε επιστολή προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης στην οποία επιχειρηματολογεί για τη μη ορθολογικότητα της απόφασης να συγχωνευθεί το εν λόγω σχολείο.

Η επιστολή παρατίθεται αυτούσια

«Η αγανάκτηση που εισπράττουμε από τους κατοίκους του Θραψανού, της Βόνης, του Ζωφόρου και του Σαμπά είναι έντονη, καθώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δημιουργείται αναστάτωση άνευ λόγου και αιτίας, σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα της κοινωνίας, που δεν είναι άλλος από την Παιδεία.

Θεωρούμε ότι το Γυμνάσιο Θραψανού πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί και οι μαθητές του έχουν το δικαίωμα στη μάθηση κάτω από σωστές συνθήκες. Με περισσότερους από 40 μαθητές (με προοπτική αύξησης του αριθμού κατά 20 μαθητών σύμφωνα με τα μητρώα του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού), πληροί τις προϋποθέσεις σε ότι αφορά τις αριθμητικές ισορροπίες, ενώ και κτιριακά μετά την ανακαίνιση που έγινε, δεν υπάρχουν υλικά (στέγη ή άλλα σημεία), που να θεωρούνται απαγορευτικά»,