Γίνεται γνωστό, στους ιδιοκτήτες ΦΔΧ αυτοκινήτων & Λεωφορείων Δ.Χ Αυτοκινήτου ότι την 4/12/2011 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων & επιβατών, εθνικών και διεθνών μεταφορών. Στον κανονισμό προβλέπεται ότι για κάθε μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ. πρέπει να ελέγχεται η πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων:

1)ΕΧΕΓΓΥΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

2)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

3)ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

4)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.

 Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στην οδό Νεροκούρου 30 Χανιά, (τηλ. : 28213 44535).