«Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚOIΣΠΕ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους και αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο που προσφέρει πραγματικές συνθήκες αμειβόμενης εργασίας σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που εργάζονται στον ΚΟΙΣΠΕ δεν χάνουν τα επιδόματα τους.

Στα πλαίσια της διαδικασίας για τη σύσταση ΚΟΙΣΠΕ στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης η ομάδα πρωτοβουλίας σας προσκαλεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00, στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ, (Σμύρνης 26), όπου θα πραγματοποιηθεί η 2η συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας για τη σύσταση προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για την δημιουργία ΚΟΙΣΠΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παρακαλούνται όσοι φορείς, Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα θέλουν μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται .»