Τον κίνδυνο να καταστούν θυσίες χωρίς αντίκρισμα οι μειώσεις μισθών, αν δεν υπάρξει προοπτική μακροοικονομικής σταθεροποίησης της χώρας, επισημαίνει ο ΣΕΒ σε μελέτη για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων το 2010-2011 και τις προοπτικές του 2012.

«Η παράταση της αβεβαιότητας σχετικά με την ικανότητα της χώρας να διατηρήσει τις προοπτικές ανάκαμψης από την υφιστάμενη κρίση πλέον επιδρά σημαντικά στην ικανότητα, ακόμα και ισχυρών και υγιών, επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τις καθημερινές δραστηριότητες τους», τονίζει.