Την Τετάρτη στις 9.00 το πρωί, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κου Σταύρου Αρναουτάκη, θα υπογραφούν οι παρακάτω συμβάσεις στην Π.Ε. Χανίων :

• Η πρώτη αφορά την ανακαίνιση – αλλαγή χρήσης ΜΥΗΣ ΑΓΙΑΣ, έργο Π/Υ 480.000 € το οποίο εκτελείται με Προγραμματική Σύμβαση, με συγχρηματοδότηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Η εν λόγω σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

• Η δεύτερη αφορά ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο στα Χανιά για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο 1.674.000 € και χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.