Ολοκληρώθηκε - με το τέλος της σχολικής χρονιάς - το πρόγραμμα «Κινητή Βιβλιοθήκη και Σχολεία» το οποίο υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία - για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Χανίων μέσω της Δημοτικής του Βιβλιοθήκης.

Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη ευχαριστούν όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συνεργάστηκαν για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς και τους μικρούς αναγνώστες που αγκάλιασαν και συμμετείχαν ενεργά, περιμένοντας με ενθουσιασμό και χαρά τη… Βιβλιοθήκη στο σχολείο τους.

Η ανταπόκριση στο παραπάνω πρόγραμμα και γενικότερα στο έργο των Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων, μας αφήνει – όλους στο Δήμο Χανίων - ιδιαίτερα ικανοποιημένους, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη νέα σχολική χρονιά!

Σκοπός της Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων είναι να προωθήσει την αναγνωσιμότητα στη σχολική κοινότητα διευκολύνοντας ταυτόχρονα όσους μαθητές, δεν έχουν πρόσβαση στις σχολικές και δημοτικές βιβλιοθήκες.

Από το Σεπτέμβριο του 2010, η Κινητή Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, επισκέπτεται Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, με σκοπό το δανεισμό των μαθητών, την προώθηση του βιβλίου και της αναγνωσιμότητας.

Στους στόχους της Δημοτικής Αρχής, όσον αφορά την κινητή βιβλιοθήκη, περιλαμβάνεται ο εμπλουτισμός αυτής με περισσότερα βιβλία καθώς και η απόκτηση νέας κινητής μονάδας ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για περισσότερους σταθμούς, περισσότερο διάβασμα, πλατύτερο άνοιγμα οριζόντων.

Μάλιστα, ο Δήμος Χανίων έχει ήδη υποβάλλει σχετική πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (Interreg), στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η προμήθεια νέας κινητής βιβλιοθήκης και εξοπλισμού, πρόταση η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση.