Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012  θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος α) βοηθού Κουρέα, βοηθού Κομμωτή, β) Κουρέα, γ) Κομμωτή, δ) Κουρέα Α΄, ε) Κομμωτή Α΄, στ) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, όπως ανακοινώθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος - Αγροτικής Ανάπτυξης - Εμπορίου του Δήμου Ηρακλείου .


Παρακαλούνται όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για την έκδοση των παραπάνω αναφερομένων αδειών άσκησης επαγγέλματος τις οποίες χορηγεί ο Δήμος Ηρακλείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π. Δ. 133/2005 (ΦΕΚ 193/Α΄/02-08-05) και στο Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
να προσέλθουν στα γραφεία του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ (αίθουσα πρακτικής εξέτασης κομμωτών), στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη αρ. 64 στο Ηράκλειο, την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. για να εξεταστούν πρακτικά και θεωρητικά.

Πληροφορίες σχετικά, μπορεί να πάρει κάθε ενδιαφερόμενος από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς που βρίσκεται στην Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου (παραλιακή) και στα τηλέφωνα : 2810346678 & 2810331287